• // RAPPORT DIRECT IN JE MAIL
  • // RUIM 40 MILJOEN SCHADEMELDINGEN
  • // BEST GOOGLED REVIEWED (4,7/5)
  • // EIGENAREN, KM-STAND, +95 MEER

Disclaimer

Disclaimer voor Kentekenverslag.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kentekenverslag.nl, zoals beschikbaar gesteld door Kentekenverslag.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kentekenverslag.nl is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kentekenverslag.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen op onze website streven we naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een ​​contractovereenkomst met Kentekenverslag.nl te claimen of te veronderstellen.

Kentekenverslag.nl streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren. Kentekenverslag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Kentekenverslag scoort gemiddeld een 8,6!